ติดต่อเรา

If you have any questions or curiosities about the IURC programme, don’t hesitate to write us an email at: coordination-unit@iurc.eu

IURC Central Coordination Service


IURC Central Coordination Service


Sandra Marín Herbert
Sandra Marín Herbert
หัวหน้าทีมและผู้เชี่ยวชาญหลัก
IURC Central Coordination Service

smarin@iurc.eu

Ana Contreras Escribano
Ana Contreras Escribano
ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

acontreras@iurc.eu

Amparo Toledano Bernal
Amparo Toledano Bernal
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

atoledano@iurc.eu

Arianna Americo
Arianna Americo
เจ้าหน้าที่สื่อสารผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

Anthony Colclough
Anthony Colclough
เจ้าหน้าที่สื่อสารผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

acolclough@iurc.eu

Roberta Dall’Olio
Roberta Dall’Olio
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างภูมิภาคิ
IURC Central Coordination Service

Ivana Rae Almora
Ivana Rae Almora
เจ้าหน้าที่สื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

ialmora@iurc.eu

Jaime Del Castillo
Jaime Del Castillo
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างภูมิภาคิ
IURC Central Coordination Service

jdelcastillo@iurc.eu

Oxana Soimu
Oxana Soimu
เจ้าหน้าที่สื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

osoimu@iurc.eu

Karel van Oordt
Karel van Oordt
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างเมือง
IURC Central Coordination Service

Contact IURC North America

If you have any questions or curiosities about the IURC programme, don’t hesitate to write us an email at: info-na@iurc.eu

David Calvo
David Calvo
หัวหน้าทีม IURC NA

dcalvo@iurc.eu

Susana Arellano
Susana Arellano
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน IURC NA

sarellano@iurc.eu

Tricia Hackett
Tricia Hackett
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

thackett@iurc.eu

Contact IURC China

If you have any questions or curiosities about the IURC China programme, don’t hesitate to write us an email at: info-china@iurc.eu

Mingnan YANGMingnan YANG
ผู้ช่วยโครงการ

myang@iurc.eu

Qian WANGQian WANG
หัวหน้าทีม IURC China

qwang@iurc.eu

Keru FENGKeru FENG
ผู้เชี่ยวชาญหลัก

kfeng@iurc.eu

Siyuan MASiyuan MA
ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือและการสื่อสาร

sma@iurc.eu

Contact IURC Asia-Australasia

If you have any questions or curiosities about the IURC Asia & Australasia programme, don’t hesitate to write us an email at: info-aa@iurc.eu

Team: IURC Asia & Australasia

IURC Team Coordination/Thailand


Pablo Gándara
Pablo Gándara
หัวหน้าทีม และผู้ประสานงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

pgandara@iurc.eu

Siriwat Pokrajen
สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน
ผู้ประสานงานในประเทศไทย

spokrajen@iurc.eu

Kanyarat Aksorn
กัลยรัตน์ อักษร
ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

kaksorn@iurc.eu

IURC Australia


Bruce Wilson
Bruce Wilson
ผู้ประสานงานในออสเตรเลีย และผู้ประสานงานทีม Helpdesk ในออสเตรเลียที่ Australasia RMIT Melbourne

bruce.wilson@rmit.eu.au

Emma Shortis
Emma Shortis
เจ้าหน้าที่ Helpdesk ในออสเตรเลียที่ RMIT

emma.shortis@rmit.edu.au

Maren Klein
Maren Klein
เจ้าหน้าที่ Helpdesk ในออสเตรเลียที่ RMIT
maren.klein@rmit.edu.au

Matthew CooteMatthew Coote
เจ้าหน้าที่ Helpdesk ในออสเตรเลียที่ RMIT

matthew.coote@rmit.edu.au

IURC India


Panagiotis Karamanos
Panagiotis Karamanos
ผู้ประสานงานในอินเดีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองประจำทีมอินเดีย

pkaramanos@iurc.eu

Ansu Susan Alexander
Ansu Susan Alexander
ผู้ประสานงานทีม Helpdesk ในอินเดีย

aalexander@iurc.eu

Ashish Verma
Ashish Verma
ผู้จัดการด้านการพัฒนาเมืองประจำทีมอินเดีย

averma@iurc.eu

Prachi MerchantPrachi Merchant
ผู้จัดการด้านการพัฒนาเมืองประจำทีมอินเดีย

pmerchant@iurc.eu

IURC Indonesia


Dini Laraswati
Dini Laraswati
ผู้ประสานงานในอินโดนีเซีย

dlaraswati@iurc.eu

IURC Japan


Hidefumi Imura
Hidefumi Imura
ผู้ประสานงานในญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองประจำทีมญี่ปุ่น

himura@iurc.eu

Michiko Inoue
Michiko Inoue
ผู้ประสานงานทีม Helpdesk ในญี่ปุ่น

inoue@iges.or.jp

Ryoko Nakano
Ryoko Nakano
ผู้จัดการทีม Helpdesk ในญี่ปุ่น

r-nakano@iges.or.jp

Yatsuka Kataoka
Yatsuka Kataoka
ผู้จัดการด้านกลยุทธ์ประเทศประจำทีมญี่ปุ่น

kataoka@iges.or.jp

IURC Malaysia


Jacqueline Chang
Jacqueline Chang
ผู้ประสานงานในมาเลเซีย และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

jchang@iurc.eu

IURC New Zealand


Paul Dalziel
Paul Dalziel
ผู้ประสานงานในนิวซีแลนด์
Paul.Dalziel@lincoln.ac.nz

IURC Republic of Korea


Megan Chow
Megan Chow
ผู้ประสานงานในสาธารณรัฐเกาหลี

mchow@iurc.eu

Yookyung Oh
Yookyung Oh
ผู้ประสานงานในสาธารณรัฐเกาหลี

yoh@iurc.eu

Summer-Doeun-Kim
Summer Doeun Kim
Summer Doeun Kim
เจ้าหน้าที่สนับสนุนประจำทีม Helpdesk ที่ CityNet

summer@citynet-ap.org

IURC Vietnam


Nguyen Thi Phuong Thao
Nguyen Thi Phuong Thao
ผู้ประสานงานในเวียดนาม

nthao@iurc.eu

Contact IURC Latin America

If you have any questions or curiosities about the IURC programme, don’t hesitate to write us an email at: info-lac@iurc.eu

Edgardo Sara
Edgardo Sara
รองหัวหน้าทีม IURC LAC

esara@iurc.eu

Tricia Hackett
Tricia Hackett
หัวหน้ากลุ่มเมือง C1 IURC LAC

thackett@iurc.eu

Joannes Granja
Joannes Granja
หัวหน้ากลุ่มเมือง C1 IURC LAC

jgranja@iurc.eu

Daniel Rubio
Daniel Rubio
หน้าทีม IURC LAC

drubio@iurc.eu

Ramon Zamora
Ramon Zamora
เจ้าหน้าที่การสื่อสาร IURC LAC

rzamora@iurc.eu