Sebagai fasa kedua program International Urban Cooperation (IUC) (2016-2020), IURC bertujuan untuk menerajui dan mengembangkan satu bentuk kerjasama antarabangsa bandar dan serantau yang tidak berpusat dalam bidang pembangunan bandar dan inovasi yang lestari, di negara rakan dan serantau utama sejajar dengan dimensi luaran “Eropah 2020.”

Berdasarkan hasil kapitalisasi dan pengajaran daripada fasa sebelumnya, program baru ini mengoptimumkan nilai tambah kerjasama antarabangsa, mengubah IURC menjadi Rangkaian Global rujukan untuk inovasi bandar & serantau.

“IUC lebih daripada sekadar menandatangani perjanjian, ia adalah mengenai pelaksanaan secara praktikal projek-projek yang berfokus konkrit. Ia merupakan suatu pelantar kerjasama pelbagai fungsi antara pihak berkepentingan dalam perniagaan, kerajaan dan institusi penyelidikan di mana mereka bergabung untuk melaksanakan tindakan dan membawa perubahan untuk masa akan datang”

Rudolf Niessler, Penasihat Utama untuk Perhubungan Antarabangsa, DG REGIO, Suruhanjaya Eropah.

“Projek luar biasa ini telah menyatukan kita, kita dapat berdialog dengan negara-negara di sebelah lain planet ini. Kami menyedari bahawa, walaupun terdapat perbezaan geografi dan budaya, kami mempunyai masalah yang sama di mana kami mencari penyelesaian yang sama juga: pertimbangan untuk kita, untuk alam semula jadi, untuk persekitaran di mana kita tinggal”

Bratislava (Slovakia)

Program EU, yang dibiayai di bawah Instrumen Perkongsian dan dilaksanakan bersama oleh Instrumen Dasar untuk Perkhidmatan Luar Negeri dan Direktorat Umum untuk Dasar Bandar dan Serantau Suruhanjaya Eropah, akan menyumbang kepada objektif-objektif New Urban Agenda, Agenda 2030 (SDGs), Urban Agenda untuk Kesatuan Eropah (EU) dan objektif-objektif politikal Dasar Perpaduan Eropah melalui diplomasi antara bandar ke bandar dan usaha kerjasama serantau untuk mengatasi cabaran bersama.

Visit the IURC (Phase II) PagesIURC Latin America

Visit Page


IURC China

Visit Page


IURC Asia & Australasia

Visit Page

Layari Laman Web IUC (Fasa I)International Urban Cooperation (IUC)

Layari Laman Web


IUC Asia

Layari Laman Web


IUC-LAC (Latin American and the Caribbean)

Layari Laman Web